wtorek, 27 maja 2014

Michał G.:

Proszę w imię Pana Jezusa i przez zasługi Jego bolesnej męki przebacz mi Boże grzechy i błogosław we wszystkim. Maryjo, Wszyscy Święci oraz Aniołowie i Archaniołowie módlcie się w mojej sprawie... Duchu Święty prowadź.