sobota, 8 marca 2014

Proszący(a):

Proszę o modlitwę w intencji o uwolnienie z nałogu alkoholowego, żeby choroba stwardnienie rozsiane nie rozwijała się tylko stało w miejscu, o łaskę nawrócenia Mariusza.