niedziela, 23 marca 2014

Michał G.:

Przez Najświętszą Krew i w imię Pana Jezusa proszę Boga Ojca i Ducha Świętego dla całej rodziny o zdrowie, bezpieczną podróż, ochronę od zła, przebaczenie naszych win i błogosławieństwo w pracy. Boże oddal od nas złą wolę ludzi, nieszczęśliwe wypadki i kradzież. Duchu Święty oświeć nas Swoją łaską w znanej sprawie.