niedziela, 19 stycznia 2014

Michał G.:

W imię Pana Jezusa i przez Jego bolesną mękę prosimy dla naszej rodziny Boga Ojca aby oczyścił nasze dusze od skutków grzechu, obdarzył zdrowiem, błogosławił w pracy i chronił od wszelkiego zła. Duchu Święty napełnij nas potrzebnymi łaskami, kieruj nami w całym życiu oraz przyczyniaj się w naszych błaganiach, które nie umiemy wyrazić słowami.