czwartek, 3 października 2013

Monika K. M.:

Proszę o modlitwę za Monikę i Jarosława. O uleczenie naszych relacji, zranień... o uwolnienie Jarka ze zniewoleń, przemianę serca oraz odbudowanie miłości i zaufania.

Niech Bóg prowadzi nas Swoją nieskończoną miłością, drogą zgody, zrozumienia i przebaczenia.